De Sjofar Prinses Beatrix Duidelijk de School voor je Leven!

Prinses Beatrix - Sjofar, een school in beweging.
Een school die kindgericht onderwijs belangrijk vindt, open communiceert, liefdevol naar kinderen kijkt en de kwaliteit van het onderwijs monitort.
We zijn een middelgrote school in het buurschap Wenum Wiesel. De kinderen die hier op school zitten komen uit meerdere postcodegebieden. Uiteraard uit Wenum Wiesel zelf, maar inmiddels weten ouders uit Kerschoten, Apeldoorn Noord, Zuidbroek en het Loo ons te vinden.

Op Prinses Beatrix - Sjofar

De zijn blij met deze ontwikkeling, de school groeit en kinderen en ouders voelen zich gezien en gehoord bij ons op school. Als je bij ons op school zit, dan ervaar je het volgende:
de kinderen hebben de regie over hoe ze het werk verdelen en weten dat het werk gezien wordt

 • de kinderen denken mee over thema's, thema's sluiten aan bij de leefwereld en het lokaal wordt zoveel mogelijk aangekleed met voorwerpen, creatieve uitingen met het thema te maken hebben
 • we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen, leerkrachten zijn voorspelbaar
 • we zijn open naar elkaar en durven hulp te vragen, zowel kinderen als team
 • de kinderen leren elkaar te begrijpen en wij leren kinderen begrijpen door kindgesprekken te voeren. De driehoek ouder-kind- school wordt vormgegeven door educatief partnerschap en ouder-/kindgesprekken met de leerkracht
 • we hebben interesse in elkaar en ouders, kinderen en leerkracht zijn verbonden met elkaar. We proberen elkaar eerst te begrijpen voordat we zelf begrepen willen worden
 • iedereen mag zijn wie die is, we hebben respect voor elkaar\
 • kwaliteit bij ons op school wordt geborgd door procedures af te spreken over het te geven onderwijs, ons daaraan te houden, in gemaakt werk hiaten te signaleren, te analyseren, daarop te handelen en te evalueren
 • we werken efficiënt in de klas en gebruiken de lestijd effectief
 • we geloven in mogelijkheden en kansen en dragen dit over op onze kinderen
 • we hebben hoge verwachtingen van kinderen en geven hen vertrouwen door samen de reis te maken die ze moeten doorlopen
 • de liefde voor God stralen we uit naar kinderen, ouders en naar elkaar

Hoofd

"Het is de plek om te onthouden wat belangrijk is in ons leven. Wij als school denken mee"

Hart

"In ons hart vol raadsels plant onze Schepper ook de zekerheid van het geloof".

Handen

"Met onze handen werken we, bouwen we, helpen we, strekken we ons uit naar de mensen om ons heen".