Binnenkijken

Dit schooljaar zijn we gestart met 5 groepen:

Kindgericht onderwijs, onderwijs op maat

 

Vanaf augustus 2020 gaan we voor meer eigenaarschap bij leerkrachten en leerlingen. Eigenaarschap houdt in dat je je ergens verantwoordelijk voor voelt én deze verantwoordelijkheid neemt. Als je eigenaarschap toont, doe je iets omdat je het belangrijk vindt, omdat je je eigenaar voelt van de uitkomst. Je doet het niet voor een compliment.  
Eigenaarschap bij leerlingen is de mate waarin leerlingen verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces (Hintze, Burke, & Beyerlein,2013) 
Om beter aan te sluiten bij de behoeften van het kind verschuift het onderwijs van klassikale, gedifferentieerde instructie naar werken met kleine instructiegroepen waarbinnen de leerlingen vragen stellen en op verschillende momenten (gepersonaliseerd) met de verwerking digitaal aan de slag gaan.

Spelend leren en ontwikkelen blijft de spil van het onderwijs in de groepen 1-2. We gaan hierbij meer ICT-middelen gebruiken en integreren in het thematische werken. Dat geldt ook voor groep 3 en 4.
In de bovenbouw zullen we het eigenaarschap steeds meer vergroten en kinderen steeds meer vrijheid geven in het zelf inplannen van werk en verwerken op hun eigen device met de verschillende vakken, waaronder rekenen, spelling werkstukken, etc.

We zijn ons ervan bewust dat de jeugd van nu later in een werkomgeving terechtkomt die continu verandert en die van hen vraagt zich continu aan te passen aan nieuwe eisen en dus te blijven leren.  
Daardoor is het vermogen tot eigenaarschap van het leerproces voor leerlingen niet alleen belangrijk voor succes op school, maar ook voor hun verdere leven (Conley & French, 2014).  

Sport

Wij doen mee aan de Avondvierdaagse van Vaassen. Ieder jaar lopen kinderen, ouders en leerkrachten mee of verzorgen iets te drinken en te eten onderweg.

Koningsdag is bij ons een groot sportevenement. Dit wordt georganiseerd door de plaatselijke voetbalvereniging WWNA.

Daarnaast kunnen de leerlingen 4 t/m groep 8 meedoen aan sport van de maand, een mooie gelegenheid om vrijblijvend met verschillende sporten kennis te maken. Klik hier voor meer informatie over sport van de maand.