Ouderparticipatie

Zonder hulp van ouders / verzorgers kan een school niet optimaal functioneren.
Op Prinses Beatrix - Sjofar zijn veel ouders die een grote betrokkenheid tonen en die mee willen doen en denken voor de school en haar leerlingen. Ouders participeren in diverse commissies en werkgroepen.

 

De ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met de uitvoering en organisatie van feesten en buitenschoolse activiteiten, zoals de eindejaarsbarbeque, klusdagen, sponsoractiviteiten en dergelijke. Zij ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van diverse vieringen op school, zoals het Paas- en Kerstfeest en de Sinterklaasviering.
 
Verder zorgt zij voor ondersteuning van de schoolactiviteiten d.m.v. bijdragen welke niet vallen onder de standaardvoorzieningen.
Zij vraagt hiervoor een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van de ouders. De hoogte van deze bijdrage wordt door de ouderraad vastgesteld en beheerd. Hiervan wordt financiële verantwoording afgelegd aan de ouders en het bevoegd gezag. De ouderraad organiseert hiervoor een algemene ouderavond in samenwerking met de medezeggenschapsraad. 

De ouderraad bestaat uit:

 • Margriet van Zeist, gedeeld voorzitterschap
 • Wendy Brouwer
 • Gaby Biemolt
 • Monique schepers, gedeeld voorzitterschap
 • Wilma de Bruijn, penningmeester
 • Mirjam Diks
 • Rianne Sipkema
 • Ineke Keizer

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, maar ook bij het bewaken van zaken die betrekking hebben op de school als geheel.
De medezeggenschapsraad beslist mee over diverse zaken aangaande de school, zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht.
De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt van tevoren bekend gemaakt. De notulen zijn op verzoek ter inzage op school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.

 • Arieke van Dijk personeelslid
 • Maeike Blaauw personeelslid
 • Mw. Testerink oudergeleding
 • Mw. Rutgers, oudergeleding

Namens het bevoegd gezag woont de directeur Saskia Stindt de MR-vergaderingen bij.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, maar ook bij het bewaken van zaken die betrekking hebben op de school als geheel.

De medezeggenschapsraad beslist mee over diverse zaken aangaande de school, zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht.
De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt van tevoren bekend gemaakt. De notulen zijn op verzoek ter inzage op school.
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.

Namens het bevoegd gezag woont de directeur Suze de Vries de MR-vergaderingen bij.

Klik hier voor de Missie en Visie van de MR.
Klik hier voor het jaarverslag 2017 2018 van de MR.

Oudergroepen

Prinses Beatrix - Sjofar heeft verschillende oudergroepen
waar diverse ouders bij betrokken zijn.