Passend onderwijs

Op De Sjofar proberen we zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden door aan te sluiten bij het niveau van de kinderen. Wij doen dat door in elke groep te werken in drie niveaugroepen. In het groepsplan heeft elk kind een plek. De IB-ers van onze scholen coördineren de ondersteuning op onze scholen en ze adviseren de leerkrachten. 

Onze scholen zijn onderdeel van het Samenwerkingsverband Apeldoorn Primair Onderwijs. Vanuit het Samenwerkingsverband is er een gedragswetenschapper aan onze scholen verbonden. Ook kunnen wij via het Samenwerkingsverband extra ondersteuning voor een kind aanvragen.

Voor het Schoolondersteuningsprofiel van De Sjofar- de Maten  klik HIER

Voor het Schoolondersteuningsprofiel van De Sjofar Prinses Beatrix klik HIER

Intensieve taalklas

De intensieve taalklas

De Intensieve Taalklas is bestemd voor kinderen met een taalachterstand. Deze kinderen krijgen een jaar lang intensief onderwijs in een kleine groep.

Taalklas nieuwkomers

Alle scholen in de gemeente Apeldoorn kunnen nieuwkomers (kinderen die nog maar kort in Nederland zijn) aanmelden voor de bovenschoolse klas. Deze klas is voor kinderen van groep  5 t/m 7. Voor kinderen uit groep 8 wordt per kind bekeken of de bovenschoolse klas geschikt is en voldoende meerwaarde heeft voor het kind. De kinderen gaan twee dagen per week naar de taalklas. Op maandag en dinsdag. De rest van de week zitten ze in de eigen klas. De leerkracht van de taalklas heeft overleg met de leerkracht van de stamschool over het programma.

 

Intensieve taalklas