Oudercommunicatie

De driehoek ouder - kind - school is belangrijk. Wanneer één van de zijden van de driehoek verbroken is, is de ontwikkeling van het kind in het geding.

Tijdens het schooljaar zijn er een aantal vaste momenten waarop contact tussen school, kind en ouders is georganiseerd.

Als ouders actief bij de school betrokken zijn, heeft dit een positieve invloed op de prestaties van hun kind(eren). Kinderen hebben dus baat bij onderwijsondersteunend gedrag van ouders en een goede relatie tussen ouders en school.

 

 

Wat mogen ouders van Prinses Beatrix - Sjofar verwachten?

Een open en duidelijke communicatie naar ouders vinden wij erg belangrijk. Wij bieden op onze school veel mogelijkheden om ouders kennis te laten nemen van hoe het op school gaat met hun kind of om met de leerkracht in gesprek te gaan.

Aan het begin van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats tussen ouders, leerlingen en leerkrachten van groep 4 tot en met groep 8. De ouders en kinderen bepalen dan waar extra aandacht aan gegeven moet worden in het aankomende schooljaar. Ook kunnen de kinderen aangeven wat ze fijn vinden en wat ze moeilijk vinden.

In november en april vinden vakgesprekken plaats. Ouders kunnen dan met de betreffende vakdocent een afspraak maken. In februari en juni zijn rapportgesprekken gepland. 

Wij communiceren met u via ons oudercommunicatieplatform Parro daarop kunt u o.a. onze maandelijkse nieuwsbrieven lezen. U krijgt van ons een schoolgids en een jaarkalender. 

 

De Schoolkrant

'Lorrepraat', de schoolkrant van De Sjofar Prinses Beatrix aan de Papegaaiweg verschijnt een paar keer per jaar. Een echte schoolkrant boordevol informatie over de groepen, de activiteiten die geweest zijn, puzzels en knutsels en nog veel meer.

 

Schoolkrant Prinses Beatrix