Kanjertraining en Land van Kben, naast elkaar

Waarom de Kanjertraining

De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. De kanjertraining richt zich vooral op het zichtbare gedrag. Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer.

Waarom het Land van Kben?

het beeld van de dieren en de taal van het Land van Kben zorgen ervoor dat team en kinderen zichzelf en de ander nog beter leren begrijpen. Je ontdekt op welke manier jij leert en uitdagingen aanvliegt. Daarnaast leer je concrete en praktische handvatten richting nieuwe vaardigheden en gedrag. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en samenwerkingen die opbouwen.

Wat is het doel van de Kanjertraining:

  • de leerkracht wordt gerespecteerd
  • pestproblemen lossen zich op
  • leerlingen durven zichzelf te zijn
  • leerlingen voelen zich veilig
  • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

 Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan en de poster met de vijf Kanjerregels:

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand blijft zielig

Op De Sjofar Prinses Beatrix spreken we de kanjertaal en wordt de Kanjertraining een attitude binnen onze scholen.

 

 

Hoe werken we met het land van Kben in de groepen?

9 dieren

De 9 dieren van Land van Kben hebben elk hun eigen set aan talenten en valkuilen, waardoor zij elkaar nodig hebben om tot optimale resultaten te komen. Er is geen gouden strategie..
Echter het vermogen om ons gedrag af te stemmen op de situatie is een kritische factor voor succes gebleken.
Onze kinderen, maar ook wijzelf, leren dat we ons niet hoeven te beperken tot één dier, en daarmee niet gedefinieerd hoeven te worden door hun huidige dominante voorkeursstrategieën en blinde vlekken. Wij bieden kinderen concrete tools zodat zij zichzelf heel gericht kunnen trainen om juist ook de andere dieren een stem te geven.

 Op deze manier komen de eigenschappen van kinderen in het licht te staan, niet alleen datgene wat we aan de buitenkant zien. Kinderen leren hoe ze bepaalde problemen die ze in hun werk en in de dagelijkse praktijk tegenkomen, het liefst aanpakken en oplossen. Door meerdere manieren/dieren te laten zien, leren ze kiezen welke aanpak het beste bij een bepaalde situatie ingezet kan worden. Daar helpen we ze mee. 

Ons schoolplein heeft drie eilanden waar de best passende dieren in activiteiten aan gekoppeld zijn. Je merkt dat de kinderen steeds beter begrijpen waar hun kracht en valkuil ligt. Kinderen kiezen het eiland waar ze zich het best voelen, het is de uitdaging om ook die activiteiten aan te gaan die je nog niet zo goed beheerst. God heeft de dieren geschapen, we zijn dankbaar dat we op deze manier kinderen meer inzicht geven in zichzelf en de andere.