Waar staan we voor?

Ons motto is: De Sjofar - Prinses Beatrix duidelijk de School voor je Leven! Altijd open, liefdevol en met kwaliteit!


 

 

 

Liederen en verhalen

In de Bijbel maakt Hij zich bekend, met name in het leven van Zijn Zoon Jezus Christus. In het lesgeven en in het met elkaar omgaan willen wij hiervan liefdevol getuigen door middel van liederen verhalen en vieringen. Elke dag wordt begonnen en afgesloten met gebed en/of een lied. De sing-in op Prinses Beatrix - Sjofar is één keer per twee weken op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen.

Vieringen

We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we als mens dragen voor Gods schepping met betrekking tot de medemens, samenleving en cultuur. De verkondiging van het evangelie en de overdracht van kennis van de Bijbelse geschiedenis zijn belangrijk bij ons op school. Ieder schooljaar is er één gezamenlijke Kerstviering in de kerk, de Paas- of Pinksterviering geven we vorm in de klas of gezamenlijk met de hele school in de hal, waaraan leerlingen, ouders en leerkrachten een bijdrage leveren.