Praktisch

Praktische informatie over PCBO De Sjofar Prinses Beatrix vindt u hier. Te denken valt aan schooltijden, vakanties, schoolgids en andere downloads.

Schoolvakanties en vrije dagen

Kalender 2021-2022

Schooltijden

De schooltijden op De Sjofar Prinses Beatrix zijn als volgt: 

Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.30 uur groep 1 t/m 4
  8.30 - 14.30 uur groep 5 t/m 8

Ouderbijdrage

De ouderraad stelt in overleg met de medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje vast. De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op € 25,- per kind. Ook de bijdrage voor het schoolreisje is vastgesteld op € 25,-. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze kosten te betalen, dan kan er een regeling getroffen worden, u kunt dit bij de directeur aangeven. Met deze informatie wordt discreet omgegaan.

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Hier vindt u de schoolgids

 

Hier vindt u de schoolkalender