Centrum voor jeugd en gezin

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen wij naar de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO.  

 

Samenwerkingsverband